top of page

तपाईंको खाता

आफ्नो खाता पहुँच गर्न यो बटनमा क्लिक गर्नुहोस् : 

लग इन गर्नको लागि तपाईंलाई आफ्नो इमेल र खाता नम्बर चाहिन्छ। हामीले तपाईंलाई पठाउने तपाईंको इनभ्वाइसमा तपाईंको खाता नम्बर भेटिन्छ।

त्यहाँबाट तपाईंले आफ्नो खाताका सबै पक्षहरू व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ।

  • इनभ्वाइसहरू तिर्नुहोस्

  • सेवा इतिहास हेर्नुहोस्

  • कीट विश्लेषण समीक्षा गर्नुहोस्

  • आफ्नो अर्को सेवा मिति प्राप्त गर्नुहोस्

bottom of page